•  
Sen kanunsan ben belayım ulan!.. "Ağır Roman "