•  
Eğer birisinin ruhuna bakmak istersen, sana hayallerini göstermesini istemelisin. "Arizona Dream"