#1
Rebeka Rebeka Dram, Gizem 
1940
  7.9
%50   
+ 71
#4
Sapık Sapık Dram, Gerilim 
1960
  8.4
%50   
+ 203
#5
Casablanca Casablanca Dram, Nostalji - Altyazı 
1942
  8.1
%50   
+ 110
#6
Şehir Işıkları Şehir Işıkları Dram, Komedi 
1931
  8.4
%50   
+ 106
#8
Miracle in Cell No 7 Miracle in Cell No 7 Dram, Komedi 
2013
  8.1
%53   
+ 2.939
#9
Kara Melek Kara Melek Aksiyon, Bilim-Kurgu 
1990
  6
%100   
+ 1.225
#10
The Hot Spot The Hot Spot Dram, Gerilim 
1990
  6.4
%67   
+ 835
#11
Tea With Mussolini Tea With Mussolini Dram, Komedi 
1999
  6.2
%100   
+ 311
#13
House By The River House By The River Dram, Gerilim 
1950
  6.5
%50   
+ 483
#14
Dodes’ka-den Dodes’ka-den Nostalji - Altyazı 
1970
  7.1
%50   
+ 347
#15
Büyük Umutlar Büyük Umutlar Nostalji - Altyazı 
1998
  7.7
%50   
+ 489