•  
Güven, elimizde kanıtı olmayan bir şeye karşı duyulan inançtır. "Philadelphia"
Turkey Dizileri